Mydin Hypermarket

Keluasan tanah yang terlibat ialah seluas 17 ekar. Sebuah Hypermarket Mydin yang dijangka menjadi hypermarket terbesar di Malaysia ini akan menelan belanja melebihi RM 250 juta.

Pusat perniagaan ini makan menjadi di antara pemangkin utama kepada pembangunan tanah di sekitarnya. Kerja pembinaan telah dimulakan pada Ogos2015 dan di jangka siap pada pertengahan 2016.

home_thumb3