Pembangunan Bandar Baru Tunjong

Merangkumi tanah seluas lebih kurang 1,600 ekar di mana tanah-tanah ini adalah berstatus tanah perseorangan. Kaedah Pengambilan Balik Tanah digunakan untuk membangunkan tanah-tanah di Bandar Baru Tunjong (BBT).

250 ekar untuk dibangunkan oleh Kerajaan Persekutuan manakala 1,000 ekar akan dimajukan dengan pembangunan komersial dan perumahan oleh Kerajaan Negeri Kelantan melalui PMBKD / Perbadanan Bandar Baru Tunjong.

350 ekar rezab tanah untuk pembangunan kemudahan asas seperti jalanraya, bekalan air bersih, bekalan elektrik, pusat rawatan kumbahan berpusat dan sebagainya

Meliputi empat mukim iaitu Mukim Pendek, Mukim Kota, Mukim Padang Enggang dan Mukim Tiong dan di dalam dua daerah iaitu Daerah Kota dan Daerah Pendek. Ianya berfungsi sebagai sebuah bandar baru yang akan dibangunkan dengan pelbagai pembangunan yang merangkumi perumahan, pusat perniagaan, hotel, jabatan-jabatan kerajaan dan kemudahan awam yang berkaitan.

Pembangunan BBT ini juga berperanan sebagai bandar kedua kepada Bandar Kota Bharu di mana ianya berupaya menampung kepesatan pembangunan serta keperluan pertambahan ruang untuk pembangunan Bandar Kota Bharu pada masa sekarang dan akan datang.

 

 

banadar bandar2